کریسمس

۱۸۰ قطعه ملکه یخی

۱۸۰ قطعه رودولف آبی

۹۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰۰ تراشه

۱۰ سنگ روح ملکه یخی

۱۰ سنگ روح رودولف آبی

۶۰۰ کریستال

۶۰ کارت سرعت یک ساعته

۱۰۰ قطعه تجهیزات

۲۵۰ انرژی تجهیزات

۵۹۹،۰۰۰ تومان

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…