نکته مهم : لطفا در فرایند خرید به این موضوع توجه کنید که محصولات سایت فقط برای سرور اول در دسترس می باشد.

هیولا

۱۸۰ قطعه گرگ زابیوآکا

۱۸۰ قطعه اژدها

۹۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰۰ تراشه

۱۰ سنگ روح گرگ زابیوآکا

۱۰ سنگ روح اژدها

۶۰۰ کریستال

۶۰ کارت سرعت یک ساعته

۱۰۰ قطعه تجهیزات

۲۵۰ انرژی تجهیزات

۳۹۹،۰۰۰ تومان

سبد خرید1
بیداری مادارا۷،۹۰۰ تومان
-
+
جمع
۷،۹۰۰ تومان
نهایی
۸،۶۱۱ تومان
ادامه دادن به انتخاب
1