ققی طلا

پکیج ققی طلا

۲ قطعه نیروی ققنوس I

۲ قطعه نیروی ققنوس II

۲ قطعه نیروی ققنوس III

۲ قطعه نیروی ققنوس IV

۱۰۰۰ تا ویبرانیوم

۱۰۰۰۰ کریستال

۳ تا سنگ اورو

۱،۲۹۹،۰۰۰ تومان