نکته مهم : لطفا در فرایند خرید به این موضوع توجه کنید که محصولات سایت فقط برای سرور اول در دسترس می باشد.

بیداری سم

محتویات پکیج ویژه سم

۳۰ قطعه سم

۱۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰ تراشه

۱۰ سنگ روح سم

۲۰کریستال

۱۰،۹۰۰ تومان

سبد خرید6
لول آپ سم۷،۹۰۰ تومان
-
+
لول آپ سیمرغ۶،۹۰۰ تومان
-
+
لول آپ پسر عنکبوتی۸،۹۰۰ تومان
-
+
لول آپ بتمن۶،۹۰۰ تومان
-
+
-
+
جمع
۴۴،۴۰۰ تومان
نهایی
۴۸،۳۹۶ تومان
ادامه دادن به انتخاب
6