نکته مهم : لطفا در فرایند خرید به این موضوع توجه کنید که محصولات سایت فقط برای سرور اول در دسترس می باشد.

بَرنده

۱۸۰ قطعه همیشگی

۱۸۰ قطعه سیمرغ

۹۰۰۰ سنگ قدرت

۱۰۰ تراشه

۱۰ سنگ روح همیشگی

۱۰ سنگ روح سیمرغ

۶۰۰ کریستال

۶۰ کارت سرعت یک ساعته

۱۰۰ قطعه تجهیزات

۲۵۰ انرژی تجهیزات

۲۹۹،۰۰۰ تومان

سبد خرید0
هیچ محصولی انتخاب نشده
ادامه دادن به انتخاب
0